REKISTERISELOSTEHenkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Oy Skanno Ab Mannerheimintie 4 00100 HELSINKI Y-tunnus: 15735624
REKISTERIASIOISTA VASTAA Jutta Luomarantala jutta.luomarantala@skanno.fi

REKISTERIN NIMI

Skanno Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään Vepsäläinen Oy:n asiakasrekisteriä varten. Asiakasrekisteriä käytetään vain Club Vepsäläisen toimintaa varten. Asiakkaan suostumuksella rekisteriä käytetään myös uutiskirjeen ja tiedotteiden lähettämistä varten niille rekisteröityneille, jotka ovat antaneet siihen luvan. Rekisteröityneillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, muuttaa niitä tai pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on antanut rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteriin tallentuvat myös ne tiedot, jotka käyttäjä itse tallentaa sen jälkeen, kun hänen rekisteröitymisensä on hyväksytty. Pakollisia rekisteröitymistietoja tilauksen yhteydessä ovat nimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja syntymäaika.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

REKISTERIN SUOJAUS

Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena, ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta.